Pootgoed van het ras Leonardo lijkt gevoelig voor teveel behandelingen tijdens bewaring, sortering en afzet. Consumptietelers zagen afgelopen jaren een onregelmatige opkomst van het gewas. Door het aantal handelingen tussen pootgoedteler en consumptieteler te beperken, lijken de problemen onder controle en laat Leonardo een regelmatige opkomst zien.

Afgelopen jaren kende het ras Leonardo op een aantal percelen een onregelmatige opkomst. Ook bij aardappelteler Hans Geluk in Nagele. Hij heeft al zes jaar ervaring met Leonardo als consumptieras. ,,Vorig voorjaar was de opkomst onregelmatig en bleven verschillende planten achter in groei'', aldus de akkerbouwer. Ondanks de opkomstvariatie blijft Geluk, net als de meeste pootgoed- en consumptietelers, perspectief in het ras zien. Sterke punten van het ras zijn de resistenties en de goede bakkleur.

Korte keten

Analyses van de opkomstproblemen hebben niet direct geleid tot aanwijsbare oorzaken. Daarom heeft Aviko Potato in goede samenwerking met HZPC een werkwijze ontwikkeld waarbij de keten tussen pootgoedteler en consumptieteler zo kort mogelijk is. De gedachte hierachter is dat minder behandelingen en vallen, maar ook het goed opwarmen van het pootgoed, zal leiden tot pootgoed van een betere kwaliteit. Deze aanpak is in een voorjaarsbijeenkomst toegelicht aan de consumptietelers waarbij ook de pootgoedtelers aanwezig waren. Begin juli was het tijd voor een evaluatie.

Telers beoordelen opkomst

Dit voorjaar nam Aviko Potato van alle pootgoedpartijen van Leonardo een referentiemonster en plantte die uit op haar proefveld. In de tweede week van juli werd tijdens de 'Veldbijeenkomst voor Leonardo-telers 2015' de gewasontwikkeling beoordeeld door zowel pootgoed- als consumptietelers. „We zagen geen achterblijvers in het gewas. De plantontwikkeling is goed, het gewas staat er egaal op", aldus medewerker agronomie Goffe Schat van Aviko Potato. Ook op het bedrijf van Hans Geluk was dit jaar sprake van een goede opkomst en egale percelen. Hij ontving het pootgoed rechtstreeks van de pootgoedteler. Die sorteerde de partij voor hem zo laat mogelijk om het ras zoveel mogelijk in rust te bewaren. Dit beeld is gelijk voor de andere praktijkpercelen die er dit jaar perfect op staan. Aviko Potato zal het traject na de oogst evalueren om daar waar wenselijk nog verbeteringen aan te brengen. „Maar het toekomstbeeld van het ras Leonardo is op basis van de behaalde verbetering goed", stelt Schat.

Heeft u als teler nog tips voor verdere verbetering van de pootgoedkwaliteit? Vul dan hier uw reactie in!

Tips kwaliteit pootgoed

 1. Heeft u nog tips voor het verbeteren van de pootgoedkwaliteit? Wij horen het graag van u!
 2. Naam(*)
  Please let us know your name.
 3. Email(*)
  Please let us know your email address.
 4. Opmerkingen(*)
  Please let us know your message.
 5. Captcha(*)
  Captcha
  Ongeldige invoer
  Neem bovenstaande tekens over.