Door het koude voorjaar bleef de mineralisatie beperkt. Bovendien is de variatie in mineralisatie per perceel sterk afhankelijk van de in dit jaar gevallen neerslag. Voorkom dat het gewas tekort komt en bemonster het gewas én de bodem op tijd.

Mineralisatie wordt beïnvloed door verschillende factoren. De bodemtemperatuur en -vochtigheid zijn twee van de belangrijke factoren. Ze bepalen namelijk de activiteit van het bodemleven dat zorgt voor de afbraak van de organische stof. Door het koude voorjaar bleef de bodemtemperatuur laag, maar ook de bodemvochtigheid bleef op verschillende percelen laag door de beperkte neerslag. Daardoor zijn er percelen waar weinig mineralisatie is opgetreden en is de kans groot dat er een tekort aan mineralen in het gewas optreedt.

Meten is weten

Een tekort aan een mineraal heeft een negatieve invloed op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. Daarnaast kan een tekort (of overschot) effect hebben op de opname van andere mineralen. Voorkom daarom ieder tekort en bemonster zowel het gewas als de bodem. Want ingrijpen zodra de symptomen zichtbaar zijn in het gewas, is vaak te laat. Een combinatie van een bladsteelanalyse en een grondmonster, brengt een tekort het beste in beeld. Want wanneer het gewas een voedingsstof moeilijk kan opnemen maar deze in de bodem wel aanwezig is, heeft extra bemesten geen effect.