Voor een aardappelteler is het belangrijk om de kostprijs waar mogelijk te verlagen. Aviko Potato wil daarin ondersteunen. Om die reden is ze gestart met het project ‘knollental’ waarbij de aardappelteler exact weet hoeveel knollen pootgoed hij in het voorjaar afgeleverd krijgt.

Volgens projectleider Wiert Wiertsema is de gedachte hierachter dat de teler op termijn niet uitsluitend het aantal knollen weet, maar ook een veel nauwere maatsortering geleverd krijgt en daarmee waarschijnlijk veel beter kan sturen op het aantal stengels per meter dat nodig is voor de hoogst mogelijke opbrengst en ideale grofte. ,,Voor de consumptieteler zou dit ertoe kunnen leiden dat hij een betere grofteverdeling van zijn oogst heeft, een betere OWG verdeling en minder spreiding in de bakkleur’’, aldus Wiertsema.

Pilot in de praktijk

Dit teeltjaar wordt de pilot van het project in de praktijk getest waarbij wordt gekeken of het haalbaar is om aantal knollen binnen een nauwe maatsortering te leveren. De test is een samenwerking tussen Aviko Potato, Agrico, De Kubbe en een akkerbouwer in Dronten. Naast de logistieke aspecten, wordt ook gekeken naar de kwaliteitsaspecten zoals nauwkeurigheid van maatsortering. Tijdens het planten van de aardappelen wordt extra aandacht geschonken aan wielslip, pootafstand en zwaarte van de grond. Vanaf de opkomst worden wekelijks opnames gemaakt van gewasontwikkeling en worden zaken als aantal stengels, bedekkingspercentage, knolaantal en opbrengst bepaald.