DerkColumn ATC-lid Derck Hulshoff, 
april 2018

Er wordt de laatste jaren met grote regelmaat gepraat over de kwaliteit van het pootgoed; vaak is de strekking dat die kwaliteit onvoldoende zou zijn. Negatieve verhalen dus. Ik wil dit hier eens bekijken door de bril van de pootgoedteler.

Wat velen van u waarschijnlijk niet weten, is dat ik naast consumptieteler voor Aviko Potato ook pootgoedteler ben voor enkele Nederlandse pootgoedhandelshuizen. De overgrote meerderheid van de pootgoedtelers doet z’n stinkende best om een kwalitatief goed product af te leveren. Dat is gewoon je trots als teler. Maar zodra de poters bij ons zijn opgehaald, zijn we de controle kwijt. Hoe lang zijn ze onderweg? Hoe slaat de ontvangende teler ze op? Draait hij ze in kisten of gaan ze meteen de kippers op? Of liggen ze misschien een paar weken in een geïmproviseerde opslag zonder ventilatie? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het meeste pootgoed op dit moment losgestort op een trailer het erf verlaat. Wat ik ook weet is dat er meestal naar de pootgoedteler wordt gewezen als de kwaliteit van het pootgoed tegenvalt. Maar wat is er in de tussenliggende periode gebeurd?

Zaakjes voor elkaar

Ik vind het een goede zaak dat Aviko Potato stimuleert dat consumptietelers hun pootgoed eerder afroepen. Maar dan moeten we er tegelijkertijd ook op toezien dat de ontvangende partij z’n zaakjes goed voor elkaar. Zodat hij nog een poosje goed op z’n pootgoed kan passen en de kwaliteit van de poters op peil blijft. Als dat niet zo is, liggen teleurstellingen op de loer.

Wat ook voorkomt, is dat poters die zijn afgeroepen voor datum X, op het laatste moment toch niet worden opgehaald. Dat gebeurt dit jaar behoorlijk vaak. Vanwege vorst of andere omstandigheden wil de consumptieteler het pootgoed op een later tijdstip ontvangen dan de afgesproken datum. Van hun kant bekeken begrijp ik het wel. Maar je kunt er niet zomaar van uitgaan dat de pootgoedteler de partij dan onder optimale omstandigheden nog een paar weken kan aanhouden. Het was immers klaargemaakt (opgewarmd en nagelezen) en klaargezet voor datum X.

Ik zie het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat het pootgoed in optimale conditie aan de grond wordt toevertrouwd. Daar wordt iedereen beter van. Dus laten we niet meteen vingerwijzen maar met elkaar meedenken.

Ik wens u een voorspoedige teelt!